Sunday, April 16, 2017

Hosting miễn phí Cpanel 11, Video minh họa đăng ký

Hướng dẫn đăng ký hosting miễn phí Cpanel 11 tại www.hostingxanh.com bằng video minh họa

Cài đặt website NukeViet 4.1, xem video hướng dẫn

Cài đặt website NukeViet 4.1 trên hosting miễn phí tại www.hostingxanh.com , xem video hướng dẫn

Tạo Email theo tên miền từ hosting

Hướng dẫn Tạo Email theo tên miền từ hosting miễn phí tại www.hostingxanh.com bằng video minh họa

Tạo Database trên hosting cpanel 11

Hướng dẫn Tạo Database trên hosting cpanel 11 miễn phí tại www.hostingxanh.com bằng Video minh họa